HIMAVANTI

Forum Rozwoju Duchowego: Ezoteryka, Joga, Tantra, Magia, Kundalini, Uzdrawianie, Bóg i Bogini, Mistyka, Intuicja, Jarstwo, Oświecenie, HIMAVANTI OM

Ogłoszenie


1. Listy dla Śri Guru, prośby o błogosławieństwa i uzdrowienie, relacje z działalności: Śri Mohandźi R.Z.Matuszewski., P.O. Box 247, 44-100 Gliwice 1, PL,
2. Grupy Medytacyjne: Laya Yoga & Tantra, Nauka o Czakramach - Uzdrawianie - Wielka Brytania: tel. +44 786 225 9946 (Andrew, jęz. angielski i polski)
3. Uzdrawianie, Egzorcyzmy; Ośrodek Bogini - Studzianki k/Łodzi - Mirosława Tomaszewska tel. 44-615 4984 lub +48 602-397 477 e-mail: kontakt@zlotamira.com
4. Problem z założeniem konta lub logowaniem - napisz do webmastera Portalu Himavanti: bractwo.himawanti@gmail.com

#1 2007-07-12 13:32:47

 Kaivalin

Administrator

Skąd: European Union: London/Warsaw
Zarejestrowany: 2007-07-11
Posty: 378
Punktów :   
WWW

KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Kundalini,  Ćakramy, Era Wodnika

(1)Według różnych źródeł ezoterycznych i religijnych następuje nowa astronomiczna epoka, którą określa się jako Erę Wodnika lub jako małą złotą erę, new age, epokę kosmicznego Chrystusa, Kalkina, Maitrei, itp. Energia planety Ziemia zmienia się, zatem energia istot zamieszkujących Ziemię również podlega zmianom. Podobnie dzieje się ze zmianami ciśnienia atmosferycznego: pod wpływem, których zmienia się ciśnienie w systemie krwionośnym ssaków. Jeżeli zmiany nie są proporcjonalne - cierpimy na nadciśnienie albo na niedociśnienie. W nowej erze zapowiada się znaczące przywrócenie tych zdolności człowieka, które uległy atrofii w ciągu ostatnich kilku tysięcy lat. Dlatego w Erze Wodnika, stymulującej duchowy wzrost i aktywizującej ukryte zasoby Kundalini Śakti, lawinowo wzrastać będzie liczba osób - we wszystkich warstwach społecznych, grupach wiekowych i na różnych etapach duchowego rozwoju - doświadczających wzbudzenia Kundalini, bez względu na ich kulturowe, filozoficzne czy religijne korzenie. Jest to idący od wewnątrz Chrzest Ogniowy dla którego tak zwany chrzest wodą w Gangesie lub w Jordanie czy chrzest Duchem, znany na Wschodzie jako Śaktipat, jest tylko koniecznym przygotowaniem.

(2)Siedem Ćakram/ów w ciele człowieka to duchowe i energetyczne źródła zwane też inaczej "siedmioma duchami" lub „siedmioma kościołami (zborami) duszy”. Prowadzą człowieka do transformacji w wyższą formę bytu, otwierają inicjacje na ścieżce mistycznego życia. Wiedza jak pracować i jak żyć z Ćakrami budzi duchowe wnętrze człowieka, pozwala poprzez całe wieki w największych religiach rozwijać się z jednej formy w inną. Ćakry to mandale świadomości wyznaczające siedem stopni rozwoju cywilizacji, jeśli większość ludzi ogniskowałaby się na poziomie tej samej Ćakry. Ćakry (czakry) i umiejętność zarządzania nimi są największym narzędziem w procesie wewnętrznej transformacji. Pierwszym wielkim krokiem jest właściwe wejście i otworzenie pierwszej Ćakry - podstawy (korzenia), zbiornika korzeniowego. Najniższa energia usytuowana w tej Ćakrze, jak jest powiedziane w Sanskrycie jest również najwyższą energią w formie zwierzęcej, energią grupy świadomości, w której żyją zwierzęta, świadomością człekozwierza i tradycyjnej rodziny plemiennej. Osiągając ten stopień ta niższa zwierzęca forma zaczyna żyć już jako jednostka wyższa, zaczyna kształtować swoją rasę, rodzinę, narodowość, religię i staje się indywidualnie niezależna. Jeśli jednostka posiada w pierwszej Ćakrze energie pozytywne jest pełna miłości i ciepła, choć podkreśla indywidualizm z powodu którego popada w egoizm i bywa, że tragicznie zrywa więzi z duchową grupą i mistrzami. Normalnie osoba łączy się w prawidłowe związki, zakłada rodzinę, nawiązuje kontakty z większymi grupami ludzi, tworzy jedność i staje się odpowiedzialna za losy innych, plemienia czy duchowej wspólnoty. Ćakra podstawy źle funkcjonująca i "brudna" jest przyczyną zahamowania procesu duchowego wzrostu u człowieka. Energia pozytywna budzi, aktywuje i głębiej oczyszcza Ćakry i kanały energetyczne a wtedy świadomość jednostki podnosi się z Ćakry podstawy do góry, swoim zasięgiem może promieniować do poziomu trzeciej Ćakry. Następuje szybki rozwój i budzenie wyższej świadomości. Ośrodek podstawy kręgosłupa jest kontrolowany i rządzony przez "Prawo Bytu" i świadomość stada, plemienia, rodziny.

(3)Kundalini to tajemnicza i sakralna moc duchowa o naturze ogniowej i wężowej, która jest ideową i praktyczną podstawą indyjskiej tantry (tantryzmu) oraz laja czy hatha jogi. Ideał Kundalini łączy ze sobą jogę, tantryzm oraz wszelkie indyjskie kulty Bogini – Śakti, Dewi [Devi], Amma-Ji. Kundalini uważana jest za wewnętrzną personifikację mocy kosmicznej Bogini, żeńskiego pierwiastka Boga, Absolutu. Uważa się, że podstawową metodą przygotowania do rozwoju Kundalini jest nabożne uwielbienie, cześć, adoracja dla Bogini w jakiejkolwiek postaci, stąd hinduizm zawiera bardzo wiele ludowych form Bogini o lokalnym znaczeniu. Tantryzm, zarówno śiwaizm jak i śaktyzm używają określenia Kundalini-Śakti podkreślające związek mocy duchowej z żeńskim pierwiastkiem Boskości, Boga czy Absolutu. Kundalini uznawana jest za moc i potęgę twórczą, kreatywną, stąd odpowiedzialna jest za wszelkie zdolności i talenta twórcze, artystyczne, architektoniczne oraz wynalazcze. Osoby zdolne do wielkich, bohaterskich czy twórczych, odkrywczych czynów uważane są za posiadające wielką moc Kundalini. W duchowości Wschodu, co warto pamiętać, pojęcia takie jak Śakti (Moc, Energia) czy Devi (Bogini, Anielica), a także Gayatri, Śri czy Savitri są synonimami dla tej idei którą najczęściej na Zachodzie przedstawia się jako Kundalini! Stąd w zasadzie można zamiennie używać pojęć takich jak Gayatri, Devi czy Śakti ze słowem Kundalini. W ezoterycznym śaktyzmie południowych Indii częściej mówi się o Lalita Devi Śakti niż o Kundalini.

(4)Podstawowe wyobrażenia Kundalini w systemie Tantry to moc uśpiona u podstawy kręgosłupa, jasna jak tysiąc słońc, podobna do ognistego, wężowego zwoju gdy spoczywa lub do słupa ognia, gdy się wznosi. Kundalini jako żeńska, boska moc wewnętrzna budzi się do życia u podstawy kręgosłupa w ośrodku korzeniowym zwanym Muladharą (obszar łona i ogona) i stopniowo wznosi aż ponad szczyt głowy do ośrodka Sahasrara, gdzie ma ostateczną siedzibę. Ten proces budzenia Kundalini i siedmiostopniowego wznoszenia opisywany jest jako siedmiostopniowa ścieżka mistycznego rozwoju duchowego, wyzwolenia, oświecenia. Nauka o Ćakram/ach (czakram) ściśle związana jest z ideą Kundalini-Śakti i praktycznymi metodami jej rozwijania takimi jak Laja Joga [Laya Yoga]. Osoby praktykujące rozwój Kundalini noszą zwykle czerwone, różowe lub szkarłatne szaty, a słoneczny blask towarzyszący wyobrażaniu tej mocy ma zabarwienie czerwonawe podobne kolorystyce wschodu oraz zachodu Słońca. Graficznie maluje się spiralę zwiniętą w trzy i pół zwoju, co uważane jest za symbol czy znak magiczny i używane w kontemplacjach, a także w uzdrawianiu i magii wojennej zależnie od kierunku zawijania spirali. Śakti Kundala zawija się od zewnątrz do wewnątrz w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, co powoduje rozwój, wzrost, a także wsparcie, naprawę, uzdrowienie i odrodzenie.

(5)Pierwszym objawem przebudzenia Kundalini u nieoczyszczonych duchowo osób często są dreszcze czy szerzej parestezje w różnych częściach ciała. Trzęsienie czy telepanie ciała w czasie modlitw i medytacji nie jest oznaką uduchowienia, a jedynie symptomem oczyszczania z brudów i skalań duszy, które występuje u osób o nieczystej, zatrutej świadomości. Wraz z nimi człowiek często zaczyna naprzemiennie odczuwać błogość, pojawia się uczucie duchowego spełnienia, stan podobny do ekstazy erotycznej, mózg staje się ciężki i gorący, czasami mogą przy tym występować objawy nieznanych chorób, stany bólowe, lecz na krótko, jako katarsis. Nie każdy człowiek odczuwa wszystkie objawy trojakiego oczyszczenia umysłu, emocji i ciała, a często są to jakieś pojedyncze dokuczliwości lub doznania fizjologiczne na poziomie niedokuczliwym stąd ignorowalnym. Należy to sobie dobrze zapamiętać, że wszelkie nieprzyjemne doznania w związku z budzeniem Kundalini to skutki nieczystości, splamień, błędów i grzechów, skutki złej karmy jaka spala się w płomieniu boskiej Kundalini Śakti. Nie u wszystkich przebudzenie Kundalini następuje tuż po świętej Inicjacji w Laya Yoga/h: mimo wszelkich naszych starań nie wiemy na ile tak naprawdę jesteśmy przygotowani na jej przyjęcie, gdyż inteligencja Guru/h zabezpiecza nas przed zbyt wczesnym przepływem Kundalini. Objawy przepływu u większości przebiegają łagodnie choć niektórzy myślą, że "cały czas siedzą na podgrzewanych fotelach", a inni czują ciepło albo gorąco w kręgosłupie.

(6)Dusza (Atma/n, Purusza) jest odzwierciedleniem Wszechmogącego Boga, natomiast Kundalini Śakti odzwierciedla siłę Jego pragnienia w nas. Jest Ona Pramatką, w kulturze indyjskiej zwaną Adi-Śakti, bądź też Duchem Świętym w kulturze chrześcijańskiej. Termin 'Duch Święty' w Biblii jest oryginalnie rodzaju żeńskiego, podobnie jak słowo 'Kundalini'. Hebrajskie 'Rucha Kaddosz' lub w jiddisz 'Ruach Kaddosz' to bardziej Dusza Święta niż Duch Święty, aby zachować zgodność rodzaju gramatycznego. Przechodząc przez ciemiączko na czubku głowy, Kundalini obdarza nas samorealizacją, spełnieniem życia, ponownymi narodzinami duszy do życia w Bogu. Jest to nasz prawdziwy, rzeczywisty chrzest duchowy. Kiedy to nastąpi, często odczuwa się dłońmi jakby chłodny powiew na głowie. Dokładnie taki sam powiew Ducha Świętego, który poczuli uczniowie Chrystusa w dniu zstąpienia Ducha Świętego czy lepiej Duszy Świętej. Przed tym przeżyciem Kundalini jest pozornie uśpiona, ale kiedy się obudzi i Samorealizacja zostanie w nas inicjalnie ustanowiona, oddech Boga staje się rzeczywistością.

(7)Tradycje ezoteryczne dość tajemniczo opowiadają o istnieniu wrodzonej wewnętrznej mocy, która u ogromnej większości ludzi pozostaje w uśpieniu. Ta moc zwana Kundalini - lub twórczą siłą kosmosu mieści się u podstawy kręgosłupa, w miejscu, gdzie kość ogonowa zawija się do przodu. Czasami nawet w trakcie aktu miłosnego Kundalini spontanicznie budzi się i zaczyna wędrować w górę kręgosłupa, rozpalając swym ogniem kolejne Ćakram/y. Tę wędrówkę Śakti odczuwa się często w postaci uderzenia gigantycznej fali gorąca. Takie przebudzenia są spontaniczne i krótkotrwałe, ale po zakończonym akcie praktyki Kundalini ponownie usypia. Łączenie budzenia Kundalini z aktami erotycznymi wedle Tantry nigdy nie daje trwałego obudzenia tej wielkiej duchowej mocy i w zasadzie służy jedynie dla oczyszczenia sfery życia erotycznego z chorobliwych kompleksów, zahamowań i dewiacji (zboczeń). Zazwyczaj obudzenie Kundalini wymaga odpowiedniego przygotowania i wykonywania wieloetapowych praktyk. Kundalini Śakti nosi w sobie dwa przeciwstawne potencjały: destrukcji (klątwy) oraz konstrukcji (błogosławieństwa), mówi się, że zniewala głupców a daje wolność jogom. Miłość, Bhakti do Bogini jest niezbędna dla rozwijania Kundalini. Adept Nauk o Miłości Bożej wieloetapowo przygotowuje się do przebudzenia mocy Kundalini, a Kun (Kuń) to przecież Ufność, Wiara i Wierność, rdzenne ideały dla rozwoju tej Świętej Mocy Bożej Magii. Poruszenie wężowej siły Duszy pobudza i oczyszcza wszystkie Ćakramy (czakra/m/y), po kolei wypalając w nich wszelkie zastoiny oraz złogi. Tym samym odmładza się i uzdrawia organizm, witalizując każdą komórkę, każdy organ ludzkiej istoty. Daje to człowiekowi poczucie opanowania ciała oraz umysłu, rozwija siłę ducha i budzi w nim zdolności paranormalne, np. jasnowidzenie, czy lewitację. Stare traktaty mówią, że dla tego kto obudził w sobie kosmiczną siłę nie ma rzeczy niemożliwych, a każdy cel jest ostatecznie osiągalny. (By Master  H.R.)


Śiwa Nam Kevalam - Administrator - Strażnik Forum
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Offline

 

#2 2008-05-22 15:45:13

 Himawant

BUDZICIEL

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2008-05-22
Posty: 146
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

O mocy Kundalini to bymmógł czytać i czytać i nie przestawać, a tu jakoś chyba małe zainteresowanie jest. Chociaż to najbardziej chyba okultystyczna część wiedzy wschodu. Niektórzy dziwnie tak jakoś reagują na hasło Kundalini. Jak na coś obcego, a to moc przyrodzona obecna w każdym człowieku. Tylko, że uśpiona. I nieaktywna. A normalnie powinna być obudzona. Czyli ci co nie mają obudzonej Kundalini sa nienormalni albo anormalni, a tylko niewielka część ludzi co ma obudzoną Kundalini jest normalna. Tak że nienormalni są też ci co dziwnie reagują na Kundalini.

Himawant


___________ Himawant ___________
Duchowy Poszukiwacz Miłości i Światła.
Uczeń Mistrza Lalita Mohana od 1987 roku.
Jestem w Bractwie Himawanti wystarczająco długo aby stwierdzić, że każdy kto mówi coś złego o Lalita-Mohan-Dźi jest kłamcą i oszustem!

Offline

 

#3 2009-07-27 10:19:20

Kapali

Moderator

Skąd: Polska - Londyn
Zarejestrowany: 2007-07-12
Posty: 229
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Joga Kundalini

Wanda Willim-Becker (Szimilah, Sat Inder Kaur) jest od wielu lat uczennicą duchową Mistrza Lalita Mohana Babaji. Dzięki łasce Śri Guru Lalitamohan-Ji doznała przebudzenia Mocy Kundalini w stopniu umożliwiającym nauczanie tej sekternej techniki starożytnych Mistrzów Laya Yogah. Swami Lalita Mohan Babaji jako pierwszy Jogin w Polsce zaczął otwarcie nauczać Kundalini Jogi w ramach szerszego systemu Laya Yogah (Laja Jogi).  Wanda Willim-Becker w niewielkim stopniu wykorzystuje także nauczanie Kundalini według Yogi Bhajan. Wszystkio co osiągnęła zawdzięcza jednak głównie swegu Mistrzowi Śri Guru Lalita Mohanowi!!! Wanda Willim-Becker mieszka w miejscowości Dobra koło Szczecina.

Z początkiem lat 90-tych XX wieku otrzymała pierwsze wielkie wtajemniczenie w Kundalini Laja Jogę od swego Mistrza Duchowego, Swami Baba Lalitamohan-Dżi. W 1994 roku otrzymała drugie wielkie wtajemniczenie w Kundalini Laja Jogę, przekaz Abhjasini, pełen Śaktipat. Otrzymała także przekaz praktyki tajemnej Vastośpati Deva Yogah. Uczestniczyła w licznych warsztatach Kundalini Tantry oraz Laja Jogi, w licznych odosobnieniach (czillach) i darśanach. W czasie wielu darśanów z Mistrzem Lalita Mohanem Baba-Dżi osiągnęła poziom duchowego rozwoju umożliwiający stanie się nie tylko zaawansowaną uczennicą duchową ale także liderką nauczającą nowicjuszy w linii przekazu Himawanti. Dziś wszystko to kim jest i co umie zawdzięcza jedynie swemu boskiemu Mistrzowi Swami Baba Lalitamohan-Dżi, dzieki którego łasce i błogosławieństwom ciągle posyłanym do wszystkich inicjowanych uczniów duchowych rozwiązała wszystkie swoje życiowe problemy oraz stała się duchowo zdolną do przekazywania Kundalini Jogi poszukującym duchowej drogi.

Dynamiczna Joga Królewska (Kundalini Joga) jest jogą świadomości, technologią zawierającą w sobie królewską tradycję jogicznych wartości.

Dynamiczne połączenie ruchu ciała, oddechu, pięknej muzyki i mantry, medytacja oraz pełny głęboki, kojący relaks w bardzo szybki sposób pozwalają na pozbycie się stresu z ciała i uwolnienie emocji.

Kundalini pochodzi m.in. od słowa kundal, oznaczającego »kosmyk włosów ukochanego«. Jest to metafora wskazująca na zwiniętą spiralnie twórczą energię wszechświata, której uśpiony potencjał istnieje w każdym z nas. Obudzenie i podniesienie tej energii integruje ciało, umysł i duszę, dając nam doświadczenie pełni istoty. Słowo Kunda od którego pochodzi Kundalini to naczynie na ogień ofiarny symbolizujące wielkie i żarliwe oddanie swemu Śri Guru i Bogu Śiwa. Wszyscy uczniowie i uczestnicy zajęć Wandy Willim-Becker są adeptami Bractwa Himawanti dzięki wielkiej aktywności Wandy w nauczaniu metod Kundalini. Zgodnie z indyjską tradycją, Swami Lalita Mohan G.K. jest tzw. Parama Guru (Wyższym Mistrzem) dla uczniów Wandy Willim-Becker, gdyż jest Ona jego bezpośrednią uczennicą duchową, inicjowaną w Linii Przekazu Himawanti. Jest tak w każdym przypadku, gdy ktoś uczy się duchowych praktyk i nauk od ucznia jakiegoś Śri Guru, takiego jak Mistrz Duchowy Swami Baba Lalita Mohan Baba-Ji.

Joga jest unią Skończoności z Nieskończonością. Słowami Yogi Bhajana:

Ci którzy szukają Boga wewnątrz, znajdują Go. Ci którzy szukają Boga na zewnątrz, marnują swój czas i swoje życie. Kiedy składamy ręce do modlitwy, Bóg otwiera ramiona i obejmuje nas. Życie jest spełnieniem w tej unii. To jest Joga.

Praktyka Kundalini Jogi utrzymuje ciało w optymalnym zdrowiu fizycznym - zwiększa pojemność płuc, pobudza krążenie, ulecza system nerwowy i hormonalny, trenuje i stymuluje umysł czyniąc go mocnym i giętkim w obliczu zmian oraz stresu. Daje nam spokój i pewność siebie.

Dzięki niej otrzymujemy metody dla pokonania nieświadomego umysłu, porzucenia starych wzorców, cierpień z przeszłości, blokujących nas przed byciem »tutaj i teraz« i osiąganiem pełni naszych możliwości.


Każda lekcja Kundalini Jogi zawiera:

1. Pranayamy (ćwiczenia oddechowe)

2. Aktywną kriye (zestaw ćwiczeń dla określonego efektu)

3. Głęboką relaksację

4. Medytację (często z mantrą)


Mantra - jest jedną z najważniejszych elementów Kundalini Yogi. Podczas każdej lekcji słuchamy m.in. starożytnej mantry (Gurmukhi) w jej nowożytnej formie muzycznej.


Yogi Bhajan

Mistrz Yogi Bhajan - nauczyciel i duchowy doradca dla tysięcy ludzi z różnych zakątków świata, mentor, konsultant, autor książek, artysta, biznesmen i poeta.

Miał głęboki pełen wyrozumiałości i współczucia wgląd w człowieka. Żywy człowiek publicznie nauczający Kundalini Jogę, oznajmił że przyjechał z Indii na Zachodnią Półkulę aby »wykreować nauczycieli, a nie zdobyć studentów«. Żył według motta:

Jeśli nie widzisz Boga we wszystkim, nie widzisz go wcale. Wzywał swoich studentów aby kochali nie Jego, ale to czego uczył:

Kochajcie moją naukę. Stańcie się dziesięć razy lepsi ode mnie.


Wanda Willim-Becker - uczennica duchowa Mistrza Kundalini Jogi, Swami Lalita Mohana tak pisze o Kundalini Jodze:

Czym jest Joga? - Joga jest techniką świadomej przytomności.

Wanda Willim-Becker: Joga bierze swe początki z ludzkiego doświadczenia. Te techniki życia rozwinęły się poprzez tysiąclecia w wielu cywilizacjach w sposób zdrowy, szczęśliwy i duchowo świadomie przytomny. Humanistyczne nauki jogi zostały prawdopodobnie usystematyzowane po raz pierwszy i użyte w swej rozwiniętej formie już ponad 40.000 lat temu. Były one wtedy nauczane otwarcie i integrowane z codziennym życiem.Joga była holistyczna, przenikając każdy poziom ludzkiej egzystencji. Wraz z upływem czasu, techniki te zostały rozwodnione i podzielone. Poszczególne jednostki zaspakajały swe różne potrzeby i wybierały podkreślanie oraz praktykowanie niektórych elementów całościowego systemu jogicznego. Jedni woleli jedynie ćwiczenia fizyczne, ignorując mantry; inni stosowali mantrę i medytację bez regulowania oddechu. Z czasem doprowadziło to wyłonienia się 22 różnych szkół jogi. Z tego pierwotnego podziału, dziś szerzej praktykowane jest mniej niż tuzin szkół jogi. Niektóre mogą uwypuklać wykorzystanie pozycji ciała, jak w Hatha Jodze. Inne kładą nacisk na użycie dźwięku, jak w Laja (Mantra) Jodze, inne zaś na użycie form wizualnych, jak w Jantra Jodze. Dobrym sposobem myślenia w tym przypadku jest, iż każda z tych różnych form stanowi pewien aspekt, jak pojedyncza faseta wspaniałego diamentu.

Wanda Willim-Becker: Joga jest techniką świadomej przytomności. Rzeczywistość leżąca u podstawy każdego ludzkiego umysłu jest taka, iż jest on w swym potencjale nieskończony i twórczy. Nie ma istoty ludzkiej bez wrodzonego usposobienia do świadomej przytomności. Jednakże w praktycznym działaniu ten nieograniczony potencjał ma ograniczenia. Niektórzy mają większe blokady a inni mniejsze. Przełamanie ich niektórym zajmuje dużo czasu, a u innych jest to szybkie. To jest jedyna różnica. Tak jak ktoś woli jechać do miejsca przeznaczenia samolotem a ktoś inny na osiołku. Obaj dojadą; to jest tylko kwestia różnego czasu.

Wanda Willim-Becker: Świadoma przytomność zmienia nas i daje nam różne wybory oraz możliwości. Dla przełamania nieuświadamianych sobie granic, potrzebujemy praktycznej wiedzy. Ta praktyczna wiedza potrzebna jest do powiększenia kalibru i zakresu naszych zdolności umysłowych, do sprowadzenia równowagi, do opanowania ciała fizycznego oraz do doświadczenia Nieskończonej Jaźni.

Wanda Willim-Becker: Techniki Kundalini Jogi tworzą podręcznik użytkownika ludzkiej świadomości. Joga eksploruje nasze wymiary, głębię, naturę i potencjał jako istot ludzkich. W tradycji Kundalini Jogi przytacza się twierdzenia z pism, według których dwanaście lat praktykowania Hatha Jogi, plus sześć lat Radża Jogi, plus trzy lata Mantra Jogi, plus rok Laja Jogi równają się skutkowi jednego pełnego roku praktyki Kundalini Jogi. Jest to sprawa wyboru opartego na praktycznym doświadczeniu, które z kolei obecnie jest dostępne praktycznie dla każdego .

Joga i dobre zdrowie

Wanda Willim-Becker: Kundalini Joga uczy nas technik świadomej przytomności abyśmy mogli pozostawać w zdrowiu. Zyskujemy silny system odpornościowy, żywotne gruczoły, mocny układ nerwowy, dobre krążenie, oraz świadomość skutków naszych nawyków. Ta fizyczna podstawa daje nam energię i pozwala nam zajmować się mentalnymi i duchowymi aspektami naszego życia.

Wanda Willim-Becker: By wykorzystać jogę w jej całości, musimy wiedzieć czym jest życie, czym jest związek, oraz jakie wartości może dać to życie. Jeśli wiemy czego chcemy, wtedy możemy to znaleźć. Poprzez medytację, możemy wyciszyć umysł i rozwinąć naszą intuicję dla rozpoznawania tego, co jest rzeczywiste i ważne dla nas. Nasz wewnętrzny kompas musi nam pokazywać nasze położenie w odniesieniu do naszego celu. Kundalini Joga rozwija nasz związek z naszym potencjałem mentalnym. Uczymy się wykorzystywać klarowność neutralnego, intuicyjnego, całościowego umysłu. Wyostrzamy intelekt oraz działamy z wdziękiem i zaangażowaniem z naszego serca.


Wanda Willim-Becker - Szczecin

Wanda Willim-Becker jest uczennicą duchową Mistrza Lalita Mohana prawie od początku lat 90-tych XX wieku. Uczestniczyła w dziesiątkach warsztatów i czilli pozwalających obudzić i przejawić Kundalini Śakti. Przebudzenie Kundalini dokonało się pod wpływem praktyk na odosobnieniach poświęconych Kundalini, czyli praktykach z czakramami oraz ćwiczeń kriya - sthulla, sukshma i laya kriyas nauczanych przez Swami Lalita Mohan-Dżi!

Kontakt:

Wanda Willim-Becker (Sat Inder Kaur)
tel. 502 374 888
e-mail: wwb3@wp.pl

Wanda Willim-Becker prowadzi liczne zajęcia w Szczecinie dla chwały swego Śri Guru Mistrza Kundalini Swami Lalitamohan G.K. oraz pomocniczego instruktora uproszczonej i skomercjalizowanej z lekka wersji początkowej Kundalini Jogi znanego jako Yogi Bhajan.

Ostatnio edytowany przez Kapali (2009-07-27 10:42:46)


Kapali - Strażnik Dharmy
################
Opinia: Żeby zepsuć system Linux trzeba nad tym popracować; żeby zepsuć system Windows wystarczy popracować na nim, pisze Scott Granneman z SecurityFocus!!!

Offline

 

#4 2012-04-24 22:59:59

 Himavad

BUDZICIEL

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2009-05-31
Posty: 151
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Szkoda, że Tantra i Kundalini Joga są teraz tak wypaczane na zachodzie przez mnóstwo różnych oszustów, co sobie wymyślili rzekomą Zachodnią Tantrę, oczywiście o seksie i bzykaniu oraz orgazmie tylko. Sami pomyleńcy skoro nie dociera do takich, że Tantra to wszechstronna Ścieżka Duchowa, bogata starożytna tradycja duchowa, a seksualność to akurat malutki temacik, taki sam jak odżywianie czy spanie. Zachodnie dziwadła mylą też Boską Kundalini Śakti (Bogini) z energią seksualną czyli ze swoją dupiastą chcicą, niewyżyciem i niemoralnością, czyli erotomanią. Tacy chorzy ludzie uchodzą za tantrycznych liderów, oglądają sobie cipki i fiutaki w lusterkach, paradują  z gołym tyłkiem w miejscach praktyki, a za to oryginalna Tantra przewiduje nawet karę śmierci! Zachodnie zwyrodnienie sięga chyba szczytu absurdu z okazji nagłośnionego przez lucyferian i satanistów roku 2012. Czekam aż oszołomów szlag zwyczajnie trafi i nie będą już więcej profanować ani Tantry - starożytnej religii Bogini, ani też świętości Mocy Bożej, Śri Kundalini Śakti Devi (Wszechmocnej Bogini)...

Offline

 

#5 2013-04-03 23:04:13

 Himawant

BUDZICIEL

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2008-05-22
Posty: 146
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Poczytać o KUNDALINI to najwięcej można na stronie himavanti.org w dziale Ezoteryka i podsekcji KUNDALINI.

Oto link do super materiałów na temat Kundalini, co oczywiście nie zastąpi treningu TANTRA JOGI...

http://www.himavanti.org/pl/c/tantra-i-kundalini


___________ Himawant ___________
Duchowy Poszukiwacz Miłości i Światła.
Uczeń Mistrza Lalita Mohana od 1987 roku.
Jestem w Bractwie Himawanti wystarczająco długo aby stwierdzić, że każdy kto mówi coś złego o Lalita-Mohan-Dźi jest kłamcą i oszustem!

Offline

 

#6 2018-01-06 18:14:40

Kapali

Moderator

Skąd: Polska - Londyn
Zarejestrowany: 2007-07-12
Posty: 229
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Medytacja Jedności dla dobrego prosperowania i szczęśliwego życia - to coś w duchu praktyk śaktyjskich z boginiami.

http://lalitamohan-himawanti.blogspot.c … actwo.html

Tantra i Kundalini to wiele magicznych praktyk, bardzo mistyczno-magicznych - jednak na zachodzie niektórzy się zafiksowali na seksie i dlatego nie mają z prawdziwą Tantrą wiele wspólnego, a więcej z burdelem i zaburzeniami erotomańskimi - trzeba takie grupy szkodliwych Sithów namierzać i likwidować, jak na Rycerzy Jedi przystało! ;-)


Kapali - Strażnik Dharmy
################
Opinia: Żeby zepsuć system Linux trzeba nad tym popracować; żeby zepsuć system Windows wystarczy popracować na nim, pisze Scott Granneman z SecurityFocus!!!

Offline

 

#7 2019-02-04 12:02:34

 Premananda

BUDZICIEL

Skąd: Silesia
Zarejestrowany: 2007-07-31
Posty: 111
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

" Trzęsienie czy telepanie ciała w czasie modlitw i medytacji nie jest oznaką uduchowienia, a jedynie symptomem oczyszczania z brudów i skalań duszy, które występuje u osób o nieczystej, zatrutej świadomości."

To powinni poczytać wszyscy robiący długie i teatralne występy podczas praktyk medytacji oraz żarliwej modlitwy... Niestety, nie są jak widać uduchowieni, a bardzo zanieczyszczeni.


Om Premanandaaya Namah!
Preman - Łaska, Aananda - Błogość i Szczęście

Offline

 

#8 2019-03-13 23:53:01

 Lalita Devi

BUDZICIEL

Skąd: Europa
Zarejestrowany: 2012-02-16
Posty: 111
Punktów :   
WWW

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Śakti czyli MOC. Religia Mocy jest popularna, także w Polsce, a to za sprawą Rycerzy Jedi i filmu sagi Gwiezdne Wojny, który przyczynił się do popularyzacji niektórych elementów duchowych. Śakti to synonim Kundalini, zatem Moc to także Kundalini. Śakti, Kundalini to synonim słowa Śri Devi - Najświętszej Niebiańskiej Bogini. I tak mamy głębszy sens słowa MOC - tradycje kultowe Wielkiej Bogini, Mahadewi.


Lalita Devi - Bogini Harmonii i Piękna oraz Ezoteryki

Offline

 

#9 2019-04-05 12:37:50

Agastini

NOWICJUSZ

Zarejestrowany: 2011-02-04
Posty: 9
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Najważniejsza jest praktyka duchowa, która pomaga w budzeniu tej uśpionej MOCY. Wielu Mistrzów Duchowych przybliża nam wiedzę o tej przeogromnym zasięgu działania tej siły, jeśli zdołamy ją uruchomić po latach (i wcieleniach) naszych wytrwałych wysiłków. Odnajdujemy to również w naukach Swami Wiwekananda. Ośrodek nerwowy u podstawy kręgosłupa jest najważniejszy. Jest siedzibą twórczej substancji energii seksualnej i jest symbolizowany przez Joginów jako trójkąt zawierający zwiniętego małego węża. Śpiący wąż nazywany jest Kundalini, a podniesienie Kundalini....."

http://himavanti.org

Offline

 

#10 2019-04-26 14:47:12

 Braahmi

BUDZICIEL

Skąd: Pruszcz Gdański
Zarejestrowany: 2019-04-26
Posty: 170
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Bardzo dobrze, że istnieje taka strona gdzie można poczytać rzetelne informacje na temat Kundalini . Jest tyle wypaczeń w Świecie na ten temat. Cieszę się, że mogę poczytać coś wartościowego co rozjaśnia ten temat.

Offline

 

#11 2019-05-03 20:53:35

Ancient

PIELGRZYM

Zarejestrowany: 2012-03-22
Posty: 33
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Kundalini Jogę to najlepiej u Mistrza Mohandźi praktykować. Blisko, bo w Polsce, często demonstruje rezultaty i efekty specjalne. I trzeba pamiętać, że Kundalini Joga to także inaczej Krija Joga, nie inaczej. System wyraziście inicjacyjny. Nie ma Kundalini Jogi bez dobrego Guru.


Ancients - Starożytni (Stargate)

Offline

 

#12 2019-05-16 22:08:07

Adilar

PIELGRZYM

Zarejestrowany: 2019-02-06
Posty: 101
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Kundalini.Dla mnie to ważne  żeby nie dostać za wcześnie .Aby nie odwróciło się przeciwko mnie.Byłem dzisiaj u dętysty, na krześle siedziałem 40 minut. na początku mówiłem żeby  mnie po wszystkim obudzili, dziwnie na mnie spojrzeli .nie czułem nawet kiedy mnie  znieczulili, jak usnołem, słyszałem jak chrapałem i co mówili a szczęka była cały czas otwarta.  Mieli ze mnie polewkę, moc snu na jawie ,pozdrawiam Adilar.

Offline

 

#13 2019-09-20 20:37:07

surya

BUDZICIEL

Zarejestrowany: 2008-07-28
Posty: 127
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Nazwa Kundalini zawiera w sobie słowo Kunda, które oznacza naczynie na ogień ofiarny. Naczynie te wykorzystuje się w rytuale Agnihotry do palenia świętego ognia. Symbolicznie Kunda to miejsce splania ego, naczynie w którym ogień ofiarny symbolizuje wielkie i żarliwe oddanie swemu Śri Guru i Bogu Śiwa.
Kunda to naczynie poświęcenia dla Wiary, a Kuńdala to Zwój Mocy, Krąg Wiary i Ufności. Pokazuje to sposób podążania Ścieżką Ducha, z Ufnością, Wiarą, poprzez kolejne coraz bardziej duchowe Kręgi Spirali Wtajemniczenia.

Ostatnio edytowany przez surya (2019-09-20 20:56:09)

Offline

 

#14 2019-12-19 03:22:46

Adilar

PIELGRZYM

Zarejestrowany: 2019-02-06
Posty: 101
Punktów :   

Re: KUNDALINI - Podstawy Wiedzy o Śakti (Mocy Duchowej)

Praktykuję  od wielu lat i nie zaóważam w sobie zmian.Może  po prostu to wszystko się dzieje niezależnie  czy mam o tym wiedzę  cz nie ,każdego dnia wykonuje swoje zadania jak mogę najlepiej  a radość uczniów z jaką przychodzą na warsztaty  sama mówi o moim  procesie rozwoju pozdrawiam Adilar.

Offline

 

Om Om Om! Om Namah Śivaya! Mahadevaya! Mahakalaya! Om Namah Himavantyai Namah! MahaTripuraSundaryai! Om Śri Gurave Namah! Om Śri Lalitamohane Namah! Om Om Om!


pun.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne PunBB

Firefox New

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.himavanti.pun.pl