HIMAVANTI

Forum Rozwoju Duchowego: Ezoteryka, Joga, Tantra, Magia, Kundalini, Uzdrawianie, Bóg i Bogini, Mistyka, Intuicja, Jarstwo, Oświecenie, HIMAVANTI OM

Ogłoszenie


1. Listy dla Śri Guru, prośby o błogosławieństwa i uzdrowienie, relacje z działalności: Śri Mohandźi R.Z.Matuszewski., P.O. Box 247, 44-100 Gliwice 1, PL,
2. Grupy Medytacyjne: Laya Yoga & Tantra, Nauka o Czakramach - Uzdrawianie - Wielka Brytania: tel. +44 786 225 9946 (Andrew, jęz. angielski i polski)
3. Uzdrawianie, Egzorcyzmy; Ośrodek Bogini - Studzianki k/Łodzi - Mirosława Tomaszewska tel. 44-615 4984 lub +48 602-397 477 e-mail: kontakt@zlotamira.com
4. Problem z założeniem konta lub logowaniem - napisz do webmastera Portalu Himavanti: bractwo.himawanti@gmail.com

#1 2007-10-06 12:03:27

Kapali

Moderator

Skąd: Polska - Londyn
Zarejestrowany: 2007-07-12
Posty: 229
Punktów :   
WWW

PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

PEDOFILIA - CHOROBA KOBIET I MĘŻCZYZN

Pedofilia – rodzaj parafilii seksualnej, dewiacji i zboczenia; stan w którym jedynym lub głównie preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest kontakt z osobami nie posiadającymi trzeciorzędowych cech płciowych, czyli z dziećmi. Statystycznie występuje częściej u mężczyzn niż u kobiet gdyż około 90% przypadków stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni. W klasyfikacji ICD-10 posiada kod F65.4, w klasyfikacji DSM-IV: 302.2. W obu przypadkach zaliczany jest do kategorii zaburzeń preferencji seksualnych. Pedofilia dzieli się na zaburzenia polegające na fantazjach seksualnych z dziećmi i oglądactwie pornografii z dziećmi oraz na tak zwane czyny pedofilskie polegające na bezpośrednim zaspokajaniu popędu płciowego z dziećmi. Część przestępstw pedofilskich skrywa się pod nazwą kazirodztwo, gdyż statystycznie najczęściej do molestowania seksualnego i współżycia z dziećmi dochodzi w rodzinie.

Pedofilia, popęd płciowy do dzieci, psychoseksualna skłonność do dzieci i młodzieży obojga płci. Amerykański uczony J. Money dzieli pedofilię na: nepiofilię, gdzie obiektem zainteresowania jest dziecko w wieku przedszkolnym, pedofilię, gdzie obiektem jest dziecko w wieku szkolnym, ale przed okresem dojrzewania i efebofilię, gdzie obiektem pożądania seksualnego jest osoba będąca w wieku dojrzewania płciowego. W większości ujawnionych przypadków zainteresowaniem pedofilów cieszą się dziewczęta w wieku od  8-11 lat i chłopcy w wieku od 11-15 lat. Typ kontaktów pedofilnych bywa zróżnicowany, począwszy od obnażania się i masturbowania w obecności nieletnich, dotykania ich narządów płciowych, a na pełnych stosunkach seksualnych kończąc. U pedofilów niekiedy stwierdza się zmiany organiczne w mózgu, które prowadzą do tego typu zachowań, ale w większości przypadków o rozwoju pedofilii decydują czynniki psychiczne i rozwojowe, np. zaburzone relacje z rodzicami, doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie, odczuwanie lęku wobec kobiet, kompleksy, niepowodzenia w życiu seksualnym.

Typy pedofilów:
Infantylny - To osobowość niedojrzała: jest łagodny, preferuje nie tyle ostry seks, ile zabawy seksualne z dziećmi (dotykanie, głaskanie, całowanie, przytulanie), czyli wykonuje inne czynności seksualne.
Dewiant - Jest biologicznie zaprogramowany jedynie na seks z dziećmi. Kontaktów z nieletnimi poszukuje juz w wieku dojrzewania. Preferuje kontakty oralno-genitalne.
Regresywny - Traktuje dziecko jak osobę dorosłą - dziewczynka jest dla niego kobietą. Doprowadza do pełnych stosunków seksualnych.
Sadysta - Osiąga pełną satysfakcje seksualna jedynie poprzez brutalny gwałt na dziecku. Taki seks z dzieckiem często kończy się śmiercią dziecka.

Kryteria DSM-IV
A) Pojawiające się przez przynajmniej sześć miesięcy powracające, silnie podniecające fantazje seksualne, impulsy seksualne lub zachowania związane z aktywnością seksualną z osobami, które nie wkroczyły jeszcze w okres dojrzewania (poniżej 13 roku życia).
B) Fantazje, impulsy lub zachowania powodujące klinicznie znaczący dyskomfort lub upośledzenie w społecznym, zawodowym lub innym obszarze funkcjonowania.
C) Osoba ma przynajmniej 16 lat i jest co najmniej 5 lat starsza niż osoby z kryterium A). Uwaga: nie dotyczy osób w późnym okresie dorastania będących w relacji z dwunasto- lub trzynastolatkiem.

Pojęcia związane
Efebofilia – (od greckiego éphebos - ten który zaczął pokwitać) - Skłonność dorosłych osobników do osób bardzo młodych, ale już cieleśnie dojrzałych. Pierwotnie stosowano tę nazwę na określenie skłonności dojrzałych, homoseksualnych mężczyzn do młodzieńców. Obecnie przez efebofilię rozumie się skłonność seksualną do młodzieży. Przez niektórych autorów uważana za dewiację seksualną, choć taka kwalifikacja ma raczej tło obyczajowe, a nie biologiczne bądź medyczne.
Kazirodztwo – obcowanie płciowe z osobami krewnymi bez względu na ich wiek.
Korofilia – Pedofilia lesbijska. Skłonność dojrzałych kobiet do homoseksualnego kontaktu płciowego z młodymi, nieletnimi partnerkami.
Nimfofilia - skłonność mężczyzn do dziewczynek, będących na pograniczu wieku dziecięcego i młodzieńczego.
Partenofilia - Skłonność do osób, które nie przeszły jeszcze inicjacji seksualnej. Pożądanie dziewicy!

Bariera wieku ochronnego
Polski kodeks karny jasno definiuje czyn zabroniony, jakim jest pedofilia. Artykuł 200 § 1 mówi: "Kto doprowadza małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub do poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". W Polsce karalne jest obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej lat 15 (tak zwany wiek ochronny) lub dopuszczanie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzanie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. Ustawodawca chcąc chronić osoby niedojrzałe fizycznie i psychicznie, czyli dzieci przed przedwczesnym rozpoczęciem życia płciowego wprowadził sztywną granicę wiekową do której zachowania seksualne wobec nieletnich są karalne. W różnych krajach prawo daje inną barierę wiekową rozgraniczającą pedofilię od dojrzałego życia seksualnego. W Rosji jest to 14 lat, w wielu stanach USA 17 lat, w państwach muzułmańskich granica zależy od rodziców dziewczynki, kiedy zostanie uznana za dojrzałą do życia płciowego.

Badania na ten temat prowadzone są od lat. Większość sprawców czynów pedofilskich wobec dzieci to osoby znane dziecku i rodzinie - tata, dziadek, wujek, przyjaciel rodziny, nauczyciel, ksiądz są sprawcami 80 proc. czynów pedofilskich. W ubiegłym roku 1.325 spośród 1.697 takich przestępstw zgłoszonych policji dokonały osoby znane ofierze (źródło: KGP). O tym, że ujawnione przestępstwa to wierzchołek góry lodowej, świadczą przekrojowe badania dorosłej populacji - 24 proc. kobiet (wg. Kinseya) zaś 30 proc. mężczyzn i 35 proc. kobiet (wg. Landisa) przyznaje się do przeżycia w dzieciństwie wydarzeń o charakterze pedofilskim. Badania wskazują, że najmniej negatywne skutki wykorzystania występują u tych osób, które nie znały sprawcy - w rodzinach, gdzie dziecko jest narażone na ciągły kontakt ze sprawcą czynu, skutki pedofilii dla rozwoju dziecka są o wiele bardziej dramatyczne. W tych wypadkach wykorzystana zostaje więź łącząca dziecko ze sprawcą oraz zależność. Około 4 procent skazanych sprawców takich czynów to kobiety, chociaż do niedawna twierdzono, że u kobiet nie spotyka się jednak "prawdziwej" pedofilii jako dewiacji popędu, a jedynie pedofilię zastępczą, czyli podejmowanie seksualnej aktywności z dzieckiem z powodu niemożności nawiązania seksualnej relacji z osobą dorosłą. Aktualnie pedofilia kobiet zostaje na nowo zbadana i jej zasięg oraz skutki są naukowo weryfikowane, gdyż dotąd było to tabu.

Skutki pedofilii
Skutki pedofilii są gorsze niż gwałtu, bo jest to zwykle gwałt permanentny. Ofiary są krzywdzone przez dłuższy czas, a pedofile usiłują odgrywać role osób opiekuńczych, często wręczają prezenty, kupują usługi seksualne dzieci, co zaciera różnice między dobrem i złem" - alarmuje prof. Roger Collins z University of Montana. "Pedofilia jest najbardziej okrutnym doświadczeniem człowieka. Zdradza samą istotę dzieciństwa: niewinność" - stwierdza Susan Forward, amerykańska psychoterapeutka. Co roku polska policja odnotowuje 2 tysiące przestępstw seksualnych, których ofiarami padają dzieci. Z badań prof. Tadeusza Hanauska, nieżyjącego już kryminologa z UJ, wynika, że rocznie dokonuje się pół miliona tego typu przestępstw, lecz większość z nich nie jest zgłaszana. Według badań prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza, seksuologa, aż 14 procent dzieci do 15-tego roku życia, czyli kilkaset tysięcy, jest wykorzystywanych seksualnie.

Seksualne wykorzystanie dzieci to każde zachowanie osoby dorosłej, silniejszej i starszej, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia kosztem dziecka. Zachowanie mające na celu zaspokojenie potrzeb osoby dorosłej jest w istocie wykorzystaniem dziecka. Mowa tutaj nie tylko o akcie płciowym, ale także o zachowaniach ekshibicjonistycznych, o prezentowaniu dziecku pornografii, o uwodzeniu i wielu innych rodzajach zachowań, których kluczem jest zawsze potrzeba seksualna dorosłego - nie potrzeba seksualna dziecka. Pedofilia to odczuwanie popędu płciowego wobec osób nieprzejawiających trzeciorzędowych cech płciowych. Badania wskazują, że dla osoby dotkniętej tą dewiacją seksualną nie ma znaczenia płeć dziecka, a jedynie "dziecięcość" obiektu popędu. Należy także odróżnić czyn pedofilski od pedofilii jako dewiacji popędu - najwięcej czynów pedofilskich popełniają bowiem mężczyźni, którzy nie potrafią nawiązywać normalnych seksualnych relacji z osobami dorosłymi, nie będący w istocie pedofilami, a jedynie realizujący swój popęd z dziećmi zastępczo.
Najważniejszym czynnikiem pozwalającym zminimalizować ryzyko, że nasze dziecko padnie ofiarą ataku pedofila, jest baczna obserwacja jego zachowań, szczere rozmowy oparte na zaufaniu, zbudowanie w dziecku poczucia bezpieczeństwa oraz nauka - od najmłodszych lat - że nikt obcy nie ma prawa dotknąć dziecka wbrew jego woli.
Dzieci wykorzystane seksualnie prezentują określony typ zachowań, które nawet niewprawne oko jest w stanie zauważyć. Każdy psycholog wie, że małe dzieci w bezrefleksyjny sposób w zabawie i rysunkach powtarzają wszystko, co zaobserwowały. Jeśli dziecko w specyficzny sposób bawi się lalkami, jeśli nagle staje się nieufne i nie o wszystkim chce powiedzieć mamie, jeśli nie chce iść do określonego wujka - powinniśmy zaniepokoić się i spróbować znaleźć przyczynę. Bardzo ważnym sygnałem, że dzieje się coś złego, są oczywiście siniaki, obgryzanie paznokci, moczenie nocne i koszmary, utrata apetytu i zainteresowania zabawą, seksualne zachowania dziecka, używanie słów o znaczeniu seksualnym, nagła agresja dziecka lub apatia. Generalnie każda nagła zmiana typowego zachowania powinna być przemyślana przez rodziców. Nagła zmiana w zachowaniu dziecka to nie jest wstąpienie do sekty jak chce to ujmować pedofilska mafia, tylko skutek molestowania i wykorzystywania seksualnego, często też przez księdza.

Pedofile czy homoseksualiści?
Policjanci z warszawskiego Śródmieścia wyliczają najbardziej znanych na ich terenie pedofilów: jeden był w III RP ministrem, drugi jest znanym autorem programów telewizyjnych, inny - wiceprezesem dużego banku, kolejny - posłem, jeszcze inny - reżyserem filmowym. Były minister był kilkakrotnie pobity i okradziony przez trzynasto- i czternastolatków, których wykorzystywał, lecz nigdy nie złożył skargi mimo widocznych wyraźnych śladów pobicia. Dwunastolatek zapraszany do mieszkania autora programów telewizyjnych za otrzymywane od niego pieniądze kupował polską heroinę i popadł w narkomanię. Rodzice nigdy nie złożyli doniesienia o przestępstwie, choć wiedzieli, u kogo ich syn bywał. Policjanci ze Śródmieścia nie mają wątpliwości, że zapłacono im za milczenie, ale nie mają wystarczających dowodów i politycznej siły przebicia. Pedofilska afera z Dworca Centralnego w którą zamieszani byli także niektórzy politycy, dziennikarze oraz warszawscy sędziowie i prokuratorzy rozeszła się po kościach. Dewiacja pokazała swą siłę w umorzeniach i wyciszeniu sprawy oraz braku wyroków dla zboczeńców.

Pedofilia a lokalne zwyczaje
W niektórych kulturach świata zachowania pedofilne wiążą się z obyczajowością, np. w plemieniu Eipo żyjącym na Nowej Gwinei są akceptowane kontakty seksualne dorosłych mężczyzn z dziećmi w każdym wieku. W innych plemionach spotyka się rytuały inicjacyjne młodzieży o pedofilnym charakterze. W innych kulturach jak islam są akceptowane małżeństwa z nieletnimi dziewczynkami. W kulturze Zachodu pedofilia też była faktem. G. de Rais, marszałek Francji żyjący w XV w., miał kontakty pedofilne z kilkuset chłopcami, z których około 200 zabił. W XVIII-wiecznej Anglii były bardzo  rozpowszechnione domy publiczne o pedofilnym charakterze. Przykłady można mnożyć, a przecież w Polsce także istniały takie burdele pedofilskie, chociaż było ich mniej, a przynajmniej mniej się o tym mówi. Polscy możnowładcy mieli pedofilskie upodobania do dziewic w wieku nawet 9-12 lat, które poślubiali lub użytkowali jako córki swych poddanych i niewolników. Polski kler średniowiecza także był znany z chuci do dzieci, a już szczególnie do nieletniej dziatwy rodzimowierczych tak zwanych pogan. W naszym społeczeństwie pedofilia jest surowo oceniana. Nawet w zakładach karnych pedofile znajdują się na samym dnie hierarchii i budzą agresję u innych więźniów. Wobec pedofilów oczekuje się stosowania możliwie najsurowszych kar, a wiele osób domaga się kastracji. W niektórych krajach kastracja jest stosowana jako kara za pedofilię.

Kim są ofiary pedofilów?
Ofiarami pedofilów są trzy razy częściej dziewczynki niż chłopcy - mówi Maria Keller-Hamela z warszawskiej fundacji 'Dzieci Niczyje', która pomaga dzieciom – ofiarom  wykorzystywanym seksualnie. Fundacja przeprowadzała ankietę wśród dwunastolatków. Zadano im między innymi takie pytanie: "Kasi zdarzyło się, że dorosły mężczyzna dotykał ją w intymnych miejscach i mówił, żeby i ona dotykała intymnych części jego ciała. Czy coś takiego jak Kasi przydarzyło się i tobie?". Cztery procent dzieci przyznało, że tak. Niektórzy pedofile, mając kłopoty ze znajdowaniem dzieci zaspokajających ich potrzeby, żeni się z rozwódkami, by mieć dostęp do ich potomstwa. Wybierają takie kobiety, dla których posiadanie partnera jest ważniejsze od macierzyństwa. Prof. Izdebski, seksuolog, spotkał w swojej praktyce żony tolerujące pedofilskie upodobania mężów - kalkulowały one, że lepiej, iż mężowie szukają seksu z ich dziećmi niż z dorosłymi, bo takich zainteresowań nie uznawały za zdradę.

Na co cierpią ofiary pedofilów?
- Osoby wykorzystywane w dzieciństwie seksualnie cierpią na depresje, nerwice, seksualne obsesje, maja trudności ze znalezieniem życiowego partnera - tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz. - Dzieci zmuszane do seksu cierpią na stany lękowe, mają skłonności samobójcze - mówi prof. Zbigniew Izdebski. W dorosłym życiu konsekwencja wykorzystywania jest anorgazmia, dystans wobec własnego ciała i skłonność do poniżających praktyk seksualnych. Badania prof. Rogera Collinsa z University of Montana dowodzą, że 77 proc. ofiar pedofilów ma kłopoty z założeniem rodziny, 49 proc. stosuje przemoc, 35 proc. dopuszcza sie przestępstw seksualnych, 28 proc. wymaga regularnej opieki psychiatrycznej, a 9 proc. zasila szeregi bezdomnych i nieprzystosowanych. Aż 53 procent chłopców wykorzystywanych przez pedofilów staje się pedofilami, natomiast prawie 58 procent dziewczynek - ofiar pedofilów w dorosłym życiu uprawia prostytucję. pedofilia jest zatem przyczyną napędzającą inne zaburzenia i patologie społeczne.

Kim są typowi pedofile?
Część pedofilów to osoby, które w dzieciństwie same były molestowane seksualnie. Kolejna grupę stanowią ludzie chorobliwie nieśmiali - wybierają dzieci, gdyż obawiają się, że dorosły partner seksualny ich wyśmieje. - Są to mężczyźni, którzy z powodu rosnącej ekspansywności kobiet czują się nieporadnie w swojej tradycyjnej roli - tłumaczy prof. Zbigniew Lew-Starowicz. Zainteresowanie dziećmi przejawiają najczęściej ci, którzy przeżyli niepowodzenia w pierwszych kontaktach seksualnych lub byli zdominowani przez kobiety. Pedofil to często osobnik niedojrzały, o niskim poczuciu własnej wartości, zahamowany, niezdolny do ekspansji, w najprostszy sposób chcący podreperować swoje nadwątlone ego. Pedofil to bardzo często katolicki ksiądz lub katecheta, pedofilka to bardzo często katolicka zakonnica lub katechetka. Pastorzy protestanccy też są wyjątkowo częstymi negatywnymi bohaterami afer pedofilskich!
- Cześć pedofilów traktuje swoje skłonności jak chorobę. Kiedy trafia do aresztu, chcą, by ich leczyć. Mówią: "Proszę mi coś dać, bo jak stąd wyjdę, zrobię to samo" - opowiada Karol Mausch, psycholog pracujący z więźniami pedofilami. - Po wyjściu na wolność pedofil powinien pozostawać pod ścisłą kontrola kuratora - uważa sędzia Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości. W Holandii pedofile trafiają na specjalny zamknięty oddział w szpitalach psychiatrycznych. Jeżeli terapia nie przynosi efektów, w izolacji przebywają dożywotnio. W Niemczech stosowana jest z kolei kastracja farmakologiczna. Skazany ma wybór: albo więzienie, albo przyjmowanie leku znoszącego popęd seksualny. Niestety, uważa się na podstawie wielu badań, że seryjni mordercy dzieci najczęściej wywodzą się spośród wykastrowanych pedofili, co jest pewnym ryzykiem społecznym.

Pedofilska Rodzina Patologiczna
Psychologowie, seksuolodzy i psychiatrzy dziecięcy na całym świecie są zgodni co do jednego - każde zachowanie o charakterze wykorzystania może mieć dla dziecka dramatyczne skutki, zwane syndromem dziecka maltretowanego. Jeśli do dramatu dochodzi w najbliższej rodzinie, matka najczęściej jest świadoma tego, co dzieje się z dzieckiem. Nadużycie seksualne i kazirodztwo utrzymywane jest jednak w tajemnicy. Psychologowie nazywają ten model funkcjonowania "rodziną z tajemnicą". W typowym obrazie takiej rodziny występuje dominujący ojciec i uległa, bierna matka. Często u obojga rodziców występują zaburzenia seksualne. Nieuświadomionym priorytetem takiej rodziny staje się utrzymanie jej razem i izolacja od otoczenia oraz innych ludzi. Objawy są podobne - ojcowie zaczynają traktować swoje córki jak partnerki, uwodząc je i zachowując się wobec nich jak wobec dorosłych kobiet. Typowe jest nawiązywanie koleżeńskiej relacji przy jednoczesnym śrubowaniu wymagań dotyczących nauki i swobody dziecka, zwłaszcza, gdy wkracza ono w okres dojrzewania i ojcowie wyobrażają sobie dostępność innych mężczyzn wokół dziecka. Matki w takich rodzinach są często niezwykle zahamowane seksualnie - lub prezentują drugi skrajny biegun - żyją w atmosferze nadmiernej seksualności. Ponieważ dziecko ma rozwojową tendencję do eksploracji sfery seksualnej, często bez oporów wchodzi w relację z rodzicem. Matki w takich zaburzonych rodzinach często mają tendencję do biernej zgody na wykorzystanie dziecka - lub do obwiniania go za to, co się dzieje. Trzeba także stanowczo podkreślić, że tego typu relacja rodzinna niekoniecznie i nie zawsze wiąże się z przemocą fizyczną, patologią społeczną, bezrobociem czy alkoholizmem! Najwięcej pedofilii jest w tak zwanych 'dobrych domach'.

Kto i dlaczego usprawiedliwia pedofilów?
- Na świecie kolejni zdemaskowani pedofile na wysokich stanowiskach są społecznie potępiani, co wywołuje lawinę informacji o następnych pedofilach. W Polsce istnieje natomiast kulturowe tabu: pedofil o znanym nazwisku jest traktowany jak osoba o odmiennej orientacji seksualnej, podczas gdy jest to po prostu niebezpieczny przestępca - uważa prof. Zbigniew Izdebski. Zwraca on ponadto uwagę, że o ile pedofile z marginesu są jeszcze zatrzymywani i surowo karani, o tyle z grona osób znanych do więzienia trafiła w ostatnich latach tylko jedna osoba - Andrzej Sawicki, były szef Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W tym świetle nie dziwi, że wielu dziennikarzy występuje chętnie przeciwko organizacjom niosącym pomoc ofiarom gwałconym przez pedofili. Pedofile w sutannach czyli księża katoliccy dostają w Polsce zwykle wyroki w zawieszeniu, często też unikają aresztowania, tak jakby ich zboczone seksualnie czyny były lżejszego kalibru. Wielu pedofilów będących księżami katolickimi nie dostaje żadnej kary ani nie jest kierowana na kastracyjne leczenie psychiatryczne, a przecież to ksiądz pedofil wyrządza szkodę znacznie większą, bo jeszcze duchową oprócz fizycznej.
Pedofilie próbuje sie czasem usprawiedliwiać jako "niegroźną" słabość elit, mającą korzenie w starożytnej Grecji. Stosunki seksualne między dorosłymi mężczyznami a chłopcami należały tam wręcz do kanonu wychowania. W Chinach, a to już prawie 1,5 miliarda ludzi, od wieków funkcjonują stowarzyszenia miłośników dziecięcego seksu - im młodszy partner seksualny, tym więcej sił witalnych można od niego przejąć. Włoscy pedofile apelowali niedawno w Internecie o "prawo do stosunków seksualnych dzieci od dwunastego roku życia", gdyż - jak twierdzą - już ośmio-, dziewięcioletnie dzieci mają potrzeby seksualne, przeżywają tak zwaną „szczenięcą miłość do dorosłych”. Jeszcze w okresie francuskiego libertynizmu pedofilia była rodzajem "zakazanej normy", otwarcie nie pochwalanej, ale też nie karanej. Prawdziwa odraza wobec łamania "niewinności dzieciństwa" pojawiła się dopiero w XX wieku. Dlatego taki skandal wywołała powieść Vladimira Nabokowa "Lolita", opisująca fascynacje profesora w średnim wieku nastolatką. Stąd dwuznaczny stosunek do niektórych prac angielskiego rysownika Aubreya Vincenta Beardsleya czy norweskiego malarza Edwarda Muncha, którzy nie kryli fascynacji pedofilskimi tematami. Znane w Polsce organizacje stające w obronie prawa do pedofilii to Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami Ryszarda Nowaka, katowicka KANA Dariusza Pietrka z siedzibą w Katowicach i Chorzowie czy tak zwane Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji Pawła Królaka w Lublinie. Organizacje te jawnie i legalnie jak dotąd zwalczają wszystkich, którzy pedofilię nagłaśniają lub niosą pomoc ofiarom pedofili! Istnienie takich propedofilskich organizacji to policzek wymierzony w twarz wszystkim gwałconym w dzieciństwie ofiarom pedofili. Minister Ziobro śpi albo myśli o wysokości odprawy za opuszczenie fotela Ministra Sprawiedliwość IV RP.

Jakie są szanse leczenia pedofilii?
Z najbardziej znanych na świecie ośrodków leczenia pedofilów wynika, że po kilku latach leczenia z użyciem specjalnych leków, metod treningowych i psychoterapii, uzyskano poprawę u 21% leczonych. Lepsze wyniki uzyskuje się w przypadku pedofilów żyjących w udanych małżeństwach, mających poczucie winy, nie akceptujących tej dewiacji, bez zaburzeń psychicznych. U pedofilów niekiedy stwierdza się zmiany organiczne w mózgu, które prowadzą do tego typu zachowań, ale w większości przypadków o rozwoju pedofilii decydują czynniki psychiczne i rozwojowe, jak na przykład zaburzone relacje z rodzicami, doświadczenie przemocy seksualnej w dzieciństwie, odczuwanie lęku wobec kobiet, kompleksy, niepowodzenia w życiu seksualnym. W Polsce większość pedofilów nie jest nawet kierowana na badania pod kątem organicznych zaburzeń mózgu.

Jak walczyć z pedofilami?
W zachodniej Europie pedofilii wydano bezwzględna walkę. W Belgii kampanie przeciw pedofilom zainicjowała głośna sprawa Marca Dutroux, pedofila i mordercy z Charleroi. Wciąż wychodzą na jaw powiązania Dutroux z wpływowymi ludźmi, także ze świata polityki. Sam Dutroux stwierdził, ze należał do siatki pedofilów i to im dostarczał dzieci. We Francji w wielka kampanie przeciwko pedofilii zaangażował sie prezydent Chirac. Po ujawnieniu, ze nauczyciel Jacky Kaisersmetz z Nevers przez lata gwałcił swoich wychowanków, a jeden z nich z tego powodu popełnił samobójstwo, resort edukacji zobowiązał nauczycieli do informowania władz o wszelkich podejrzeniach związanych z pedofilią. Efektem zaostrzenia walki z pedofilia we Francji było postawienie przed sądem 61 osób tworzących mafijną sieć dystrybucji kaset o charakterze pedofilskim. Ich proces był zwieńczeniem gigantycznej operacji pod kryptonimem "Ado 71". Rewizje przeprowadzono wówczas u 814 osób, a zatrzymano 686 spośród nich. W Wielkiej Brytanii od 1997 r. istnieje Sex Offenders Register (rejestr przestępców seksualnych). W 2000 r., po brutalnym zabójstwie na tle seksualnym ośmioletniej dziewczynki, gazeta "News of The World" rozpoczęła akcje "Chrońmy nasze dzieci" i zaczęła publikować nazwiska oraz fotografie przestępców seksualnych. Osoby z rejestru nie mogą poza tym być zatrudniane w szkołach i innych miejscach, gdzie miałyby ułatwiony kontakt z dziećmi. Skazani za przestępstwa seksualne na karę powyżej 30 miesięcy więzienia do końca życia muszą informować policję o miejscu swojego pobytu. Po tragedii, jaka wydarzyła się ostatnio, proponuje sie jeszcze radykalniejsze środki. 4 sierpnia 2001 r. zniknęły dziesięcioletnie Holly Wells i Jessica Chapman. Dwa tygodnie później znaleziono ciała dziewczynek. Zamordowali je - na tle seksualnym - Ian Huntley, dozorca ze szkoły w Soham (Suffolk), oraz jego wierna przyjaciółka, nauczycielka bilesbijka Maxine Carr. W USA wprowadzono z kolei ustawę znana jako Megans Law. Pozwala ona na informowanie sąsiadów o mieszkających w pobliżu bądź wprowadzających się pedofilach. Obecnie takie informacje można znaleźć w Internecie. W USA toczy sie debata, czy rodzice zezwalający na udział kilkuletnich dziewczynek w dziecięcych konkursach piękności nie czynią z nich potencjalnych ofiar pedofilów. Dowodzi tego historia Jon Benet Ramsey, wykreowanej na lolitkę przez własnych rodziców, a potem zamordowanej po pedofilskiej orgii w ich domu.

Jak walczyć z pedofilią w Polsce?
Prezydent Lech Kaczyński, były minister sprawiedliwości, proponuje, żeby pedofilów nie dotyczyło zacieranie kar oraz ochrona danych osobowych. Obecnie, jeśli od wyroku upłynie wystarczająco dużo czasu i pedofil "nie wpadnie" po raz kolejny, poprzedni wyrok ulega zatarciu, a to oznacza, że - zgodnie z prawem - nie był karany! - Nie wierzę jednak, żeby to się udało, bo zaraz larum podniosą obrońcy praw człowieka, a środowisko pedofilów ma duże wpływy i szerokie poparcie - mówi Lech Kaczyński. Zwraca też uwagę, że w Polsce orzekane są bardzo niskie wyroki za wykorzystywanie seksualne dzieci - przeciętna kara to dwa lata więzienia, często w zawieszeniu. W USA za takie przestępstwo można być skazanym nawet na karę śmierci, a we Włoszech minimalna kara to sześć lat pozbawienia wolności.
Najskuteczniej walczy sie jednak z pedofilami, upubliczniając dane o nich. W USA i Wielkiej Brytanii, gdzie są one powszechnie dostępne, tylko co trzeci pedofil popełnia kolejne przestępstwo, w Polsce - 87 procent! W Polsce zatem jest bardzo duży procent pedofilskiej recydywy. Nie dziwi zatem, że media takie jak Wikipedia nie pozwalają pedofili krytykować a za normę uznają publikowanie 'za' i 'przeciw' pedofilii. Należy odnotować, że na Wikipedii, 'za' pedofilią są gorące, a 'przeciw' jakieś jałowe i bezbarwne. Jest to zwane neutralnym punktem widzenia biurokratów takich jak Wikipedysta Maciej o ksywce Lajsikonik, którzy za to złośliwie szkalują w Wikipedii tych, którzy pomagają ofiarom pedofilii organizując dla nich terapie umożliwiające normalne funkcjonowanie i jako takie życie w społeczeństwie. Tak zwana inna orientacja seksualna jak można podejrzewać wpływa na pedofilski punkt widzenia medialnego brukowca jakim jest Wikipedia Polska. Należy zachęcać do ujawniania osób o pedofilskich skłonnościach i szkolić dzieci aby podnosiły larum, także wtedy, gdy ktoś z rodziny je molestuje lub robi to nauczyciel w szkole albo zaprzyjaźniony z rodziną ksiądz pedofil, co często niestety ma miejsce w tak zwanych katolickich krajach. Nagłaśnianie pedofilii jest skuteczne i stopuje dalsze wyrządzanie dziecku krzywdy będącej w swej istocie seksualnym gwałtem.

Gdzie najbardziej są narażone dzieci?
Czy da sie ustrzec dzieci korzystające z internetu przed pedofilami? Jak zapobiegać pedofilii? To częste pytania. Dzieci narażone są na atak pedofilów najczęściej w miejscach gdzie gromadzą się w dużych grupach i często są bez kontroli rodziców – place zabaw, wesołe miasteczka czy duże sklepy. Jeżeli chodzi o Sieć Web szczególna uwagę należy zwrócić na wszelkiego rodzaju czaty. W obecnej chwili sytuacja ulega poprawie, ponieważ większość czatów jest monitorowana, zawsze jednak istnieje szansa, że dziecko trafi na pedofila. To pytanie zadaje sobie każdy rodzic. Odpowiedz brzmi: TAK. Można ustrzec dzieci przed pedofilami w Sieci na dwa sposoby: kontrolując poczynania dziecka lub kontrolując Sieć. Zadaniem rodziców dziecka jest kontrola komputera i działań pociechy. Na rynku dostępne są przeróżne aplikacje, które chronią dzieci przed niepożądanymi treściami, zachęcamy do zapoznania sie z nimi. Jeśli chodzi o drugą stronę Sieci – tę zewnętrzną - metodą walki z pedofilią jest m. in działalność prowadzona przez autorów stron antypedofilskich oraz każdego współpracującego z nimi użytkownika Internetu. Dobra metoda kontrolowania dziecka jest wybór silnie moderowanych, oficjalnych czatów znajdujących się na znanych portalach. Należy zwracać uwagę na to, czy dziecko nie jest nakłaniane do prywatnego spotkania lub zachęcane w inny sposób do wyjścia z domu. Dobrym zwyczajem jest również zachowanie pewnej anonimowości, tak by agresor nie mógł zlokalizować i rozpoznać danego dziecka. Te same zasady dotyczą pisania listów elektronicznych oraz rozmawiania przy użyciu komunikatorów (np. Gadu-Gadu). W tym ostatnim przypadku dobrym zwyczajem jest zablokowanie połączeń przychodzących od osób spoza dobrze selekcjonowanej listy kontaktów.

I to by był koniec cytatu z polonijnej stronki:
Źródło:
http://www1.freewebs.com/lalitamohanbab … ofilia.htm

A nawiasem mówiąć, obrazek dzieciaczka kopiacego ciosem karate pedofila w nar zędzie zbrodni jest tam świetny!!!
tego trzeba uczyć polskie dzieci, o tak...

Ostatnio edytowany przez Kapali (2007-10-06 12:13:19)


Kapali - Strażnik Dharmy
################
Opinia: Żeby zepsuć system Linux trzeba nad tym popracować; żeby zepsuć system Windows wystarczy popracować na nim, pisze Scott Granneman z SecurityFocus!!!

Offline

 

#2 2008-09-18 21:44:55

 Himawant

BUDZICIEL

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2008-05-22
Posty: 146
Punktów :   
WWW

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Może bardziej warto się zastanowić jak bronić Lalita Mohana przed kolejnymi pomówieniami preparowanymi przez pedofilską mafię, która bezprawnie z pomocą zaprzyjaźnionych czy skorumpowanych prawników więzi Guru za zwalczanie pedofilii w sumie od 7 czerwca 1999 roku, czyli już ponad 9 lat. Jak można tyle człowieka w areszcie trzymać za to, że prowadził jogiczno-tantryczne terapie dla ofiar gwałconych w dzieciństwie przez pedofilów i pedofilki? Polskie Fritzle mają się coraz lepiej i coraz bardziej jak widać wyniszczają Lalita Mohana za to, że pomagał ich ofiarom. Dlaczego mafia pedofilska jest wspierana przez kolejne prokuratury i sądy? Czy Częstochowa, Warszawa, Bydgoszcz i Gliwice to RAJE PEDOFILSKIE? A gdzie jest Rzecznik Praw Obywatelskich, Komitet Helsiński, Amnesty International? Lalita Mohan już ponad 9 lat jest wyniszczany w kolejnych aresztach, internowany jak więźniowie polityczni sanacyjnej Berezy Kartuskiej, niszczony przez system aresztowy sprzyjający jak widać pedofilom i pedofilkom, a zwalczający ofiary pedofilii, którym Lalita Mohan pomagał od 1983 roku.

Chyba powinni wszyscy z Himawanti więcej pisać o zbrodniach pedofilskiej mafii, która więzi Lalita Mohana. Może pan Donald Tusk jak tak szumi, żeby kastrować pedofilów, zajmie się uwolnieniem z aresztowego internowania ofiary pedofilskiej mafii. Uwolnić Lalita Mohana ze szponów pedofilów i pedofilek, którzy szkalują Bractwo Zakonne Himwanti, uwolnić Lalita Mohana z kazamatów aranżowanych przez bestialski pedofilski gang. Same modły chyba nie wystarczą. Może zrzuta na dobrych adwokatów i demonstracja przed gabinetem premiera, żeby rząd przestał rękami pro-pedofilskich policjantów i prokuratorów urządzać napady na antypedofilskiego Guru, który jako jeden z pierwszych w Polsce pomagał ofiarom bestialsko gwałconym w dzieciństwie przez pedofilów i pedofilki? Tyle ludzi, to chyba mogliby sobie poradzić z kilkoma zboczeńcami seksualnymi, nawet jak mają poparcie gdzieś w Ministerstwie Sprawiedliwości, które skargi na bezprawie i zbrodnicze areszty trzyma w szufladach zamiast się zając walką z pedofilami co fikcyjne oskarżenia w kolejnych sądach produkują i debilami internetowymi, którzy te pedofilskie oszczerstwa na swych pedofilskich forach i stronach bezmyślnie albo propedofilsko powtarzają.

Lalita Mohan został napadnięty przez pedofilską mafię w dniu 7 czerwca 1999 roku. Apokalipsa. Bandyci Guru wywlekli z domu i trzymają prawie non-stop w aresztach, a jak wypuścili Mohana na 2 miesiące to po to, żeby z medialnym szumem swej pedofilskiej mafii aresztować i bezprawnie więzić ponownie. Co pół roku areszt jest przedłużany, jak internacja osób niewygodnych w sanacyjnej Berezie Kartuskiej. To już DZIEWIĘĆ lat w aresztach przez pedofilski gang jest Lalita Mohan bezprawnie więziony. Nikt w tym kraju nie walczy z pedofilią, tylko Lalita Mohan, a policja i prokuratura popiera działania przestępczych zboczeńców seksualnych. I to ma być nasza Ojczyzna, gdzie pedofile rządzą i prawo stanowią? Fuj, tfu, co za obrzydliwe państewko.

Same Fritzle są w tym kraju,. czy ktoś się weźmie może za skuteczną i poważną obronę antypedofilskiego Guru? MOhan miał odwagę wystąpić przeciwko pedofilom, już w 1983 roku. Napastowali go w 1996 ale nie udało się wtedy zamknąć Guru, bo jeszcze postkomuna rządziła i nie pozwalała grasować jawnie mafii zboczeńców seksualnych. A teraz to jest zielone światło od rządu i MS dla pedofilskich zbrodni na Mohanie, czy jak.

Ma ktoś pomysły jak pomóc Mohanowi, aby został wypuszczony? 9 lat aresztów to sfiksować można. Klaustrofobia i głodowanie bo wegetarianin w aresztach zwykle nie ma co jeść. A w Polsce są jacyś wegetarianie, żeby bronili Lalita Mohana? Jakie macie pomysły na skuteczną obronę Lalita MOhana?

A może pozwolicie bandzie kilkunastu pedofilów i pedofilek aby zamęczyli Guru?


___________ Himawant ___________
Duchowy Poszukiwacz Miłości i Światła.
Uczeń Mistrza Lalita Mohana od 1987 roku.
Jestem w Bractwie Himawanti wystarczająco długo aby stwierdzić, że każdy kto mówi coś złego o Lalita-Mohan-Dźi jest kłamcą i oszustem!

Offline

 

#3 2008-10-03 22:05:53

 Kavi

PIELGRZYM

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2007-12-08
Posty: 74
Punktów :   
WWW

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Piszmy do premiera że najlepiej i najszybciej pedofilów kastrował Lalita Mohan i powinien go wypuścić i dać mu posadę Rzecznika Praw Ofiar Pedofilii .

Offline

 

#4 2009-03-07 17:40:23

 Kaivalin

Administrator

Skąd: European Union: London/Warsaw
Zarejestrowany: 2007-07-11
Posty: 378
Punktów :   
WWW

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Dożywotnia funkcja Rzecznika Praw Ofiar Pedofilii dla Lalita Mohana byłaby chyba najlepszą rekompensatą za długoletnie trzymanie po aresztach na zlecenie pedofilskiej mafii Gierczyńskich, Matejko (Rewald) i Mynarskiego i innych producentów dziecięcej pornografii. A także nagrodą za 30 lat walki z pedofilskimi zboczeńcami seksualnymi. Ciekawe ile tysięcy petycji trzeba nawysyłać zanim się premier zreflektuje i stanowisko raczy utworzyć. Na razie powstał Nieformalny Zakon Molestowanych przez Księży z siedzibą w Łodzi. To następna grupa co ofiarom gwałconym i molestowanym seksualnie rzeczywiście pomaga, a przynajmniej tak na początek wygląda...

Pozdro


Śiwa Nam Kevalam - Administrator - Strażnik Forum
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Offline

 

#5 2009-10-20 20:59:26

 Himawant

BUDZICIEL

Skąd: Polska
Zarejestrowany: 2008-05-22
Posty: 146
Punktów :   
WWW

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Osobiście wątpię w skuteczność leczenia pedofilów. Tacy będą raczej udawać, że się leczą ze swoich zboczeń, a cichcem dalej będą dzieci molestować, nawet jak im już nie będzie narzędzie do molestowania za bardzo działać tj. stawać, to chuć w umyśle im pozostanie pewnikiem i będą chociaż obmacywać. Pedofile to prawdziwa zaraza społeczna.  Widać to po atakach na Bractwo Himawanti w sieci, nawet na propedofilskich portalach jak dziecionline.pl gdzie pedofile grasują i szkalują Bractwo do woli, a administratorzy nie mają nic przeciw. Widać do czego takie portale z Suwałk dzieci potrzebują! Nie tylko Krzysztof Asef Włóczykij walczy w sieci o prawa do rzekomej dobrej pedofilii która nie istnieje. Każdy pedofil to zboczeniec do wytępienia, a nie do tolerowania. Zastanawia tylko ilość stron i portali sprzyjających pedofilom i ich mafiom.

Ostatnio edytowany przez Himawant (2009-10-20 21:01:26)


___________ Himawant ___________
Duchowy Poszukiwacz Miłości i Światła.
Uczeń Mistrza Lalita Mohana od 1987 roku.
Jestem w Bractwie Himawanti wystarczająco długo aby stwierdzić, że każdy kto mówi coś złego o Lalita-Mohan-Dźi jest kłamcą i oszustem!

Offline

 

#6 2010-01-28 20:39:57

Green Izis

PIELGRZYM

Zarejestrowany: 2007-07-13
Posty: 36
Punktów :   

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

NO ale rzeczowe opracowanie tematu! Kto by pomyślał, że to mamusia albo tatuś mogą molestować swoje kochane pociechy! A tak niestety bywa, bywa bardzo często! Aż przykro się robi, jak się człowiek dowiaduje, że rodzice mogą być największymi katami dla swoich dzieci!
Pozdrawiam

Offline

 

#7 2019-02-04 12:43:38

 Premananda

BUDZICIEL

Skąd: Silesia
Zarejestrowany: 2007-07-31
Posty: 111
Punktów :   

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Tu jest ładny film sugerujący jak skutecznie leczyć, bo leczy się różnymi sposobami, jak wiadomo przezywalność powyżej 10 lat od zachorowania na nowotwory jest bardzo znikoma, na poziomie bodaj 2-3 procent pacjentów, ale mydli się oczy procentami na poziomie pięciu lat i dwóch lat... Ciągle widać, że metody leczenia są ale mało skuteczne w wielu wypadkach. Leczenie z psychopatii, paranoi oraz zboczeń seksualnych, takich jak pedofilia, efebofilia, pederastia czy narkomania i podobne niestety zwykle jest słabo skuteczne (jak ktoś siedzi w zamknięciu to nie pije wódki, ale jak wyjdzie z odwyku to zaraz się upija z okazji wyjścia na wolność).

Leczenie skuteczne z pedofilii (wersja ostra i skuteczna):

https://www.youtube.com/watch?v=Gz3-mrE44d0

Memów na te tematy zresztą jest w Internecie bardzo dużo...

Ostatnio edytowany przez Premananda (2019-02-04 12:44:03)


Om Premanandaaya Namah!
Preman - Łaska, Aananda - Błogość i Szczęście

Offline

 

#8 2019-03-19 19:23:21

Hogwart

BUDZICIEL

Zarejestrowany: 2018-04-21
Posty: 109
Punktów :   

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Pedofilia i pedofilim to wygląda na taką kosntrukcję osobowości patologiczną jak typowa psychopatia albo paranoja pieniacza. Lekarz swoje, a pacjent swoje. Można tłumaczyć głupiemu, że coś jest złe, a on że to lubi. I dogadasz się jak ze ścianą do której też można sobie pogaworzyć. Leczenie musi być uciążliwe, wtedy psychopaci się powstrzymują, przynajmniej jak inni patrzą i ich kontrolują. Ale psychopaci i paranoicy tylko czekają aby się urwać z każdego łańcucha kontroli i o tym lekarze ich powinni pamiętać najbardziej.

Ostatnio edytowany przez Hogwart (2019-03-19 19:23:45)


Człowiek staje się dorosły nie wtedy, gdy ubrania robią się dla niego za ciasne, ale gdy wyrasta z własnego egoizmu

Offline

 

#9 2019-03-27 20:42:18

Mitra

BUDZICIEL

Zarejestrowany: 2007-07-25
Posty: 128
Punktów :   

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Hogwart napisał:

Pedofilia i pedofilim to wygląda na taką kosntrukcję osobowości patologiczną jak typowa psychopatia albo paranoja pieniacza. Lekarz swoje, a pacjent swoje. Można tłumaczyć głupiemu, że coś jest złe, a on że to lubi. I dogadasz się jak ze ścianą do której też można sobie pogaworzyć. Leczenie musi być uciążliwe, wtedy psychopaci się powstrzymują, przynajmniej jak inni patrzą i ich kontrolują. Ale psychopaci i paranoicy tylko czekają aby się urwać z każdego łańcucha kontroli i o tym lekarze ich powinni pamiętać najbardziej.

Dlatego chyba najlepszym lekarstwem na pedofilię jest kastracja.

Offline

 

#10 2019-03-29 18:10:12

Caroli9

NOWICJUSZ

Zarejestrowany: 2019-03-29
Posty: 10

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

Kastracja to skuteczna metoda leczenia pedofilów wszelkiej maści.

Offline

 

#11 2019-05-08 22:29:30

 Braahmi

BUDZICIEL

Skąd: Pruszcz Gdański
Zarejestrowany: 2019-04-26
Posty: 169
Punktów :   

Re: PEDOFILIA - Czym jest i jak to leczyć?

To straszne kiedy dorosły człowiek krzywdzi dziecko, które ma zaufanie do niego. Takie piętno odbija się na nim na całe życie. Takie zezwierzęcenie powinno być surowo karane. Nawet więźniowie, którzy siedzą za straszne czyny nie znoszą pedofilów i ich niszczą. To takie dno nawet w więzieniu.

Offline

 

Om Om Om! Om Namah Śivaya! Mahadevaya! Mahakalaya! Om Namah Himavantyai Namah! MahaTripuraSundaryai! Om Śri Gurave Namah! Om Śri Lalitamohane Namah! Om Om Om!


pun.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne PunBB

Firefox New

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB 1.2.23
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
bartosz bielawski tłumaczenia medyczne mieszkajtrendy.pl Pobierowo hotele drzwi